"Hopplös" och utslagen

Det hela började med en man som egentligen kunde vara som en av oss alla andra. Denne man, Erik Edin blev en slav under alkoholen från början av -40 talet till början av 60 talet. Han blev utdömd av människor som ett hopplöst fall, och hans familj led under svåra förhållanden. Under sitt missbrukande av alkoholen,och allt vad det förde med sig kom han en dag att hamna i en kyrka i Uppsala. Där fick Erik göra en upplevelse av en Gudsnärvaro som kom att förändra hela hans fortsatta liv.  

Sitt andliga hem hittade Erik i Filadelfiakyrkan i Stockholm, där Lewi Pethrus då var pastor. Den kristi kärlek som hade tänts i Eriks hjärta, fick honom att börja hjälpa sina olycksbröder.

Lewi Pethrus som var en stark frontfigur i Sveriges väckelsehistoria, gav Erik Edin sitt stöd. Dessa två eldsjälar och visionärer var pådrivande till att ett fantastiskt räddnings- och väckelsearbete startade.

Lewi Pethrus initialer fick bli loggan för hjälp-verksamheten. Lp-Stiftelsen föddes och 1960 öppnas det första Lp-hemmet för män i Rönninge.

Lp-Stiftelsens arbete var banbrytande inte bara i Sverige, utan blev en modell även i andra länder och många människor fick förvandlade liv. Behovet av att "hela familjen" skulle få en möjlighet att börja fungera tillsammans gjorde att tre stora familje-anläggningar öppnades, Venngarn i Sigtuna, Åsbrohemmet utanför Örebro och Hällnäshemmet i Västerbotten. Lp-kontakterna och behandlingshemmen sjöd av förvandlade liv. 

1997 Gick Lp-Stiftelsen i konkurs. 

Efter konkursen växer sedan ”LP-verksamhetens Ideella Riksförening” fram. Alla Lp-kontakterna i Sverige har idag samarbetsavtal med Lp Riks, och arbetet knyts nu istället närmare de lokala kyrkorna/församlingarna.

Vill du läsa mer om hur verksamheten ser ut idag i Sverige, så kan du gå in här www.lp-verksamheten.se