Invigningen av stödboendet Ankaret september 2015. Bosse Grindenborg håller tal.