Invigningen av stödboendet Ankaret september 2015 bjöds det på hamburgare.