Gåvor och bidrag är en stor förutsättning för att vi ska kunna bedriva vår hjälp att nå utsatta människor, som på ett eller annat sätt har hamnat i alkohol/narkotikans destruktiva miljö. Utan volontärer som kan ställa upp för att arbeta inom det lokala Lp-planet, skulle det bli mycket svårare att bedriva vår verksamhet.

Vi får en hel del bidrag av människor som inte är bekännande av någon tro,men de vill ändå vara med att ge till något positivt. Vi har även stort stöd av Bodens pingstförsamling där vi har vår verksamhet.

Tack alla ni gåvogivare som vill ge oss stöd att fortsätta vårt arbete. Tack också alla ni som har bidragit med er skänk. Utan er skulle många inte få någon hjälp.

Om ni vill ge en penninggåva till Lp Norrbotten så ska ni använda er av postgiro nr 252589-7 på inbetalningsblanketten.

Vi tackar på förhand för din gåva.